telemedicīnas tehnoloģija

Pandēmijas laikā pieaug to pacientu skaits, kuri vēršas pie virtuālās aprūpes.Un, lai gan pēc sākotnējā pieauguma 2020. gadā televeselības lietojums samazinājās, 36% pacientu 2021. gadā joprojām piekļuva televeselības pakalpojumiem — tas ir par gandrīz 420% vairāk nekā 2019. gadā.

Laikam ejot, telemedicīnas tehnoloģija kļūs tikai progresīvāka, arvien vairāk pacientu vajadzību varēs labāk apmierināt un reaģēt uz notiekošajām veselības krīzēm, vēl vairāk paātrinot tās ietekmi uz veselības aprūpes nozari.

6A9551C00F2942101CE04A96B2905986


Publicēšanas laiks: 23. augusts 2022